Študentská spoločnosť Devils


Združená hotelová obchodná škola
Československá brigáda 1804
03101 Liptovský Mikuláš
e-mail: devils@wz.cz
www.zhoslm.sk