Dňa 18.10.2005 študenti Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši založili študentskú spoločnosť v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. Dlhé rozmýšľanie budúcich zamestnancov spoločnosti vymyslelo zaujímavý názov Devils. Spoločnosť má:
 • Prezidenta
 • Viceprezidenta marketingu a predaja
 • Viceprezidenta výroby
 • Viceprezidenta financií
 • Viceprezidenta ľudských zdrojov
Dňa 19.decembra 2005 bola vydaná spoločnosti zakladacia listina. Devils má svojich 64 akcionárov. Spoločnosť začala podnikať v oblasti služieb a neskôr aj vo výrobe produktov. V súčastnosti má Devils 16 zamestnancov.
 • Prezident: Zuzana Filanderová
 • Sekretár prezident: Ondrej Žemba
 • Viceprezident marketingu a predaja: Zuzana Borošová
 • Pracovnívi marketingu a predaja: Jana Droppová, Andrea Majerčiaková, Simona Mezovská
 • Viceprezident financií: Tomáš Strapko
 • Pracovník financií: Jana Babejová
 • Viceprezident výroby: Katarína Uličná
 • Pracovník výroby: Mário Urbanovič, Eva Močilanová, Martina Lisá, Ivan Šuman-Hrabley
 • Viceprezident ľudských zdrojov: Lucia Vinčalková
 • Pracovník ľudských zdrojov: Slávka Remekova