Prvá akcia spoločnosti bola: Imatrikulácia prvákov - príjmanie budúcich žiakov do kolektívu ostatných študentov. Akcia sa konala 24. novembra 2004, kde budúci zhoškári museli plniť rôzne úlohy a súťaže, ktoré im vymysleli zamestnanci spoločnosti.

Druhá akcia spoločnosti sa uskutočnila dňa 6. decembra 2005, v rámci SV. Mikuláša. Dvaja zamestnanci boli prezlečení jeden za čerta (tým aj reprezentoval názov spoločnosti) a zamestňankyňa za snehulienku. Predávali koláčiky a rozdávali cukríky študentom a malým deťom.